Arbeidsrecht

header_practice.jpg

De advocaten van het arbeidsrechtelijk team van VWEW Advocaten staan ondernemingen, verenigingen en individuen bij op het vlak van arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

Hierbij onderscheiden wij ons vooral door een proactieve aanpak die erin bestaat om problemen zo vroeg mogelijk te identificeren en in dit kader preventief advies te verlenen. Daarnaast bezitten wij een jarenlange ervaring in het begeleiden van Belgische en buitenlandse investeerders.

In deze context ontwikkelden wij een belangrijke expertise inzake internationale tewerkstelling en de begeleiding van internationale dienstverlening.

Wij leggen bovendien de nadruk op eenvoudige en directe communicatie in verschillende talen en hebben een grote ervaring inzake individuele en collectieve geschillen.

Ons team heeft een uitgebreide praktijkervaring inzake :

Individueel arbeidsrecht:

 • Bijstand met betrekking tot de sociale aspecten in het kader van het opstarten van ondernemingen ;
 • Onderhandelen en opstellen van individuele arbeidsovereenkomsten ;
 • Begeleiden van vertrekregelingen ;
 • Opstellen en implementeren van arbeidsreglementen en andere bedrijfsreglementen ;
 • Dagdagelijkse bijstand van het HR-departement bij het personeelsbeheer (opstellen van amendementen aan contracten, problemen inzake discriminatie en pesterijen, impact van nieuwe technologieën op het werk, etc.) ;
 • Tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zowel EU-burgers als derdelanders ;
 • Detachering en salary splits ;
 • Opstellen van (interne) audits, al dan niet naar aanleiding van overname van een onderneming of een onderdeel van een onderneming ;
 • Onderhandelen en opstellen van niet-concurrentieovereenkomsten met voormalige werknemers ;
 • Sociaal strafrecht ;
 • Intellectuele eigendomsrechten in de arbeidsrechtelijke sfeer ;
 • Bescherming van persoonsgegevens in de arbeidsrechtelijke sfeer.
Collectief arbeidsrecht:
 • Onderhandelen en opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • Overdracht van onderneming en van een onderdeel van een onderneming ;
 • Begeleiden van operaties tot het outsourcen of insourcen van activiteiten of diensten;
 • Begeleiding in geval van collectief ontslag en sluiting van onderneming ;
 • Adviesverlening en begeleiden van geschillen inzake sociale verkiezingen en organen van werknemersvertegenwoordigers ;
 • Bijstand inzake de oplossing van collectieve geschillen ;
 • Opstellen van optie- en aandelenplannen.
Sociale zekerheidsrecht:
 • Adviezen en geschillen inzake sociale zekerheidssystemen van werknemers en zelfstandigen;
 • Detachering zowel binnen als buiten de EU;
 • Begeleiden van (management)vennootschappen betreffende de problematiek van de onderwerping van Belgische en buitenlandse vennootschapsmandatarissen en dienstverleners.

Advocaten