Insolventie en herstructurering

header_public.jpg

Om de continuïteit van een onderneming te verzekeren en een faillissement te vermijden, is een snelle en adequate aanpak van de financiële moeilijkheden primordiaal.

Schuldeisers van bedrijven waarvan de continuïteit wordt bedreigd, hebben eveneens belang bij een proactieve aanpak en begeleiding.

Zowel bedrijven in financiële moeilijkheden als schuldeisers kunnen bij VWEW Advocaten terecht voor advies en begeleiding bij (insolventie)procedures, herstructureringen, reorganisaties en minnelijke akkoorden.

Advocaten