Geschillenbeslechting

header_commercial.jpg

In alle rechtsdomeinen waarin VWEW Advocaten actief is, staat zij ook cliënten bij in geschillenbeslechting en procesvoering:

  • procedures in kort geding
  • (arbitrale) procedures ten gronde
  • stakingsvorderingen
  • executiegeschillen (bijvoorbeeld beslagprocedures).

Procesvoering, een onontbeerlijke expertise

VWEW Advocaten beschouwt procesvoering niet als een afzonderlijke praktijk, maar als een deskundigheid waarover elke advocaat moet beschikken. Ervaring in zowel advieswerk als procesvoering leidt immers tot een meerwaarde in elk van deze domeinen. De proceservaring kleurt het advieswerk en vice versa.

Het voeren van een procedure als eiser of verweerder impliceert evenwel steeds een objectieve analyse van de slaagkansen van de gevoerde argumentatie en van de baten en kosten. Indien nodig zullen we dan ook adviseren om het geschil te beëindigen via een dading of bemiddelingsprocedure.

Advocaten