Corporate en M&A

MG_0828_CORR.jpg

VWEW Advocaten beschikt over expertise en ervaring in alle facetten van het vennootschapsleven.

Een belangrijk deel van de praktijk spitst zich toe op bijstand inzake fusies, splitsingen, aandelenoverdrachten, overdrachten van activa en de redactie van aandeelhouders- en investeringsovereenkomsten. Ook in de private equity-sector hebben we onze sporen reeds ruimschoots verdiend.

Verder kunnen wij u adviseren over de meer punctuele aspecten waarmee aandeelhouders en bestuurders van een vennootschap te maken krijgen, zoals deugdelijk vennootschapsbestuur en de bescherming tegen bestuurdersaansprakelijkheid.

Tot slot adviseren we cliënten ook bij eventuele conflicten die zich binnen de vennootschapssfeer kunnen voordoen.

Advocaten