Ondernemingsrecht

header_commercial.jpg

Het ondernemingsrecht in de brede zin van het woord is een erg omvangrijk en dynamisch deel van het recht, waar verschillende expertises samenkomen en waarbij de belangen hoog kunnen oplopen.

U kunt op ons rekenen voor onder meer de redactie en adviesverlening voor alle mogelijke types van commerciële contracten, zoals distributie, handelsagentuur, licentieovereenkomsten, koop-verkoop, huur, aanneming en andere vormen van zelfstandige dienstverlening, financiële overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Verder verlenen we ook advies en bijstand inzake handelspraktijken en oneerlijke concurrentie, en bij het opzetten van reclame- en promotiecampagnes of van gereglementeerde verkoopstechnieken.

En uiteraard staan we u ook bij en vertegenwoordigen we u in commerciële geschillen voor Belgische rechtbanken en voor Belgische en internationale arbitragerechtbanken.

Aansluitend bij het Belgische ondernemingsrecht heeft VWEW Advocaten ook kennis van zaken omtrent intellectueel eigendom. Het kantoor verleent advies inzake auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooirecht en andere intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van alle mogelijke aspecten van knowhow en bedrijfsgeheimen.

Tevens treden we op voor internationale en Belgische cliënten in procedures waarbij intellectuele eigendomsrechten centraal staan en verlenen we bijstand bij het opstellen en onderhandelen van licentieovereenkomsten.

In het verlengde van de intellectuele eigendom verlenen we ook advies over informatietechnologie. Denk aan alle mogelijke aspecten van internet, de bescherming van databanken en persoonsgegevens, e-commerce en e-government.

Advocaten